De nou el procés d’aclimatació ens porta dels 4200 de Plaza de Mulas als 4900 de Plaza Canada, el camp 1 al qual tornarem al cap de dos dies. Els guies segueixen imposant un ritme de pas molt lent i, tot i això, la filera s’estira fins deixar alguns companys enderrarits. Des de Canadà es veu perfectament el camí que porta cap a Cambio de Pendiente, punt d’inflexió des del qual s’ataca la pujada fins Nido de Cóndores, el Camp 3 situat a 5300 metres d’altura.
 
     
     
     
     
     
     
     
   
     
Quan baixem en Paul presenta clars simptpmes d’edema cerebral i al vespre és controlat i es decideix evacuar-lo l’endemà. A la tarda anem a veure el refugi-hotel que hi ha a l’altre banda de la gelera.
     
     

De tornada s’imposa la visita al servei mèdic que controla que tothom que tira amunt ho faci en òptimes condicions de salut, amb bons nivells d’oxigen en sang i amb un ritme cardíac conveniet. Tot correcte, però la pressió em juga una mala passada i se’m dispara. Hauré de prendre fins 8 litres de líquid per abaxar-la.

     
     
                     
     
Els companys marxen a l’endemà amb el temps empitjorat. Jo em quedo al camp base amb en James, que a més de la pressió alta té el genoll lesionat. Segueix la ingesta de líquids i les atencions de les noies que tenen cura de la cuina amb verduretes i prou.
     
     
                    
 
    Pujar